Wettelijke garantie van 6 naar 12 maanden

U heeft er vast al veel over gehoord, de aanpassing van de wet waardoor de ‘wettelijke garantietermijn’, formeel de periode van omgekeerde bewijslast genoemd, van 6 naar 12 maanden gaat. Dit wetsvoorstel is nu aangenomen en is per 27 april van kracht. Wat betekent dit voor u als autoverkoper en wat zijn de risico`s voor uw bedrijf?

Categorieën Garanties
Wettelijke garantie van 6 naar 12 maanden