Wettelijke garantie van 6 naar 12 maanden: wat betekent dit voor u?

U heeft er vast al veel over gehoord, de aanpassing van de wet waardoor de ‘wettelijke garantietermijn’, formeel de periode van omgekeerde bewijslast genoemd, van 6 naar 12 maanden gaat. Dit wetsvoorstel is nu aangenomen en is per 27 april van kracht. Wat betekent dit voor u als autoverkoper en wat zijn de risico`s voor uw bedrijf?

Omgekeerde bewijslast: wat houdt dit in?

 Stel dat een klant binnen 12 maanden een klacht bij u indient. Dan is het aan u als ondernemer om aan te tonen dat het geleverde product de eigenschappen bezit die de consument op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Lukt dat niet, dan bent u als verkoper verantwoordelijk om het probleem op te lossen.

Op dit moment gelden deze regels ook al, maar dan tot 6 maanden. Vanaf 27 april 2022 gaat de omgekeerde bewijslast van 6 naar 12 maanden. Dat geldt niet alleen voor auto’s, maar voor alle soorten consumentenproducten.

Wat zijn de risico's?

De kans op een defect in de tweede periode van de garantie (de laatste 6 maanden) is kleiner. Echter liggen de kosten in de tweede periode wel hoger waardoor het financiële risico nagenoeg gelijk is aan de eerste periode. De kans op een schade van € 2.000,- of meer is zelfs significant hoger in deze tweede periode.

Wat zijn de oplossingen?

We begrijpen dat het best spannend kan zijn om 12 maanden lang risico te dragen voor garantiekosten als gevolg van non-conformiteit.

Daarnaast kost het veel tijd en moeite om voor elke verkochte auto voor een periode van 12 maanden defecten te repareren of te zorgen dat deze gerepareerd worden en consumenten te woord te staan. Wist u dat u dit risico kunt afdekken en u ook de service rondom garantie volledig kunt uitbesteden?

Autotrust, heeft verschillende proposities die u kunnen helpen met beheersen van risico`s en het afhandelen van garantieclaims.

Neem voor meer informatie contact op met Autotrust via 0592-340018 of vraag direct een vrijblijvend demo-account aan via onze website.

Relevante andere artikelen