Klachtenprocedure

Heeft u een klacht?
Autotrust zet zich maximaal in om uw zaken zo goed mogelijk te behandelen en u naar alle tevredenheid te helpen. Indien u niet tevreden bent over een product of service van Autotrust vragen wij u onze interne klachtenprocedure te volgen, zodat uw klacht op adequate wijze behandeld kan worden.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Als u een klacht heeft over een afhandeling, de informatievoorziening met betrekking tot onze dienstverlening of onze werkwijze dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Een klacht over iets dat al langer geleden is gebeurd, is soms lastiger om te behandelen. Om u klacht zo goed mogelijk af te handelen raden wij u daarom aan de klacht, het liefst binnen 1 maand, kenbaar te maken op de volgende wijze:

Per brief of e-mail onder vermelding van de volgende gegevens:

- naam
- adres
- kenteken
- nummer garantiecertificaat
- dossiernummer van de klacht (indien u deze ontvangen heeft)

Stuur uw klacht naar:

Autotrust Europe B.V.
Klachtenafhandeling
Postbus 930
9400 AK ASSEN

Of:

service@autotrust.nl
onder vermelding van ‘interne klacht’ in het onderwerp van de mail.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

1. Brieven met de indicatie klacht zullen zo mogelijk beoordeeld worden door iemand anders binnen of buiten ons bedrijf.
2. U ontvangt een schriftelijke bevestiging dat uw klacht in behandeling is.
3. U ontvangt een schriftelijke reactie binnen zes weken (bij eenvoudige klachten) dan wel binnen drie maanden (bij complexe klachten).
4. Indien dit termijn niet haalbaar is dan wordt u hierover tijdig – met redenen omkleed – geïnformeerd.
5. In de inhoudelijke reactie op de klacht zal altijd verwezen worden naar de externe klachtregeling bij KiFiD waarin staat dat u binnen 3 maanden na een definitief standpunt uw klacht bij KiFiD kunt indienen.

Mocht uw garantie een verzekerd product zijn en wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Echter, u kunt pas terecht bij het KiFiD nadat u de interne klachtenprocedure van Autotrust heeft doorlopen. Het aansluitnummer van Autotrust bij het KiFiD is 300.013633.

Klachteninstituut Financiële Dienstverleninig (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T: 0900-3552248
W: http://www.kifid.nl

U kunt er ook voor kiezen om een rechter over uw geschil te laten beslissen. Als u het geschil al aan een geschillencommissie hebt voorgelegd, dan beoordeelt de rechter het geschil meestal niet nog een keer inhoudelijk. Op alle overeenkomsten met Autotrust is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter in het arrondissement van Autotrust.