Dienstenwijzer Autotrust 

 

Wij zijn Autotrust, de garantiedienstverlener voor de automotive. Wij zijn er voor ondernemers in de mobiliteitsbranche én voor consumenten.

Deze dienstenwijzer en informatie heeft uitsluitend betrekking op garantieverzekeringen die door een consument rechtstreeks bij Autotrust Europe B.V. zijn of worden afgesloten. Binnen onze andere entiteiten Autotrust B.V. en Autotrust Service B.V. bieden we voor andere doelgroepen andere garantiedienstverlening aan. De dienstverlening vanuit Autotrust B.V. en Autotrust Service B.V. valt nadrukkelijk niet onder de reikwijdte van dit document.

Over ons

Autotrust Europe B.V. is gevolmachtigd agent van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij en is als zodanig ingeschreven in het register van de AFM. Middels deze dienstenwijzer informeren we u over wie wij zijn en wat we doen.

Autotrust Europe B.V. is gevestigd aan de Korenmaat 1a, 9405 TL in Assen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 via 0592-340018. Via de mail zijn wij bereikbaar via info@autotrust.nl.

Onze dienstverlening

Autotrust Europe B.V. treedt als gevolmachtigd agent voor particuliere garantieverzekeringen. Een gevolmachtigd agent is een financiële dienstverlener die de bevoegdheid en volmacht heeft om namens één of meerdere verzekeraars zelfstandig op te treden. De verzekeraar waarvoor Autotrust Europe B.V. een volmacht heeft is N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij. Om op te treden als gevolmachtigd agent heeft Autotrust een vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten. Het vergunningsnummer van Autotrust Europe B.V. is: 12019198.

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten dat u de juiste gegevens verstrekt aan ons. Mocht in geval van een defect aan het voertuig blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij een defect aan betreffend voertuig gerechtigd is deze niet of niet geheel te vergoeden.

Beloning

Autotrust Europe B.V. treedt op als gevolmachtigd agent voor N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij. Als gevolmachtigd agent ontvangen wij een vergoeding in de vorm van een volmachtcommissie.

De medewerkers van Autotrust Europe B.V. worden beloond middels een salaris zonder individuele variabele prestatiecomponenten zoals bonussen.

Met het beloningsbeleid streeft Autotrust de volgende doelen na:

  • Het centraal stellen van de belangen van onze klanten en de onderneming op de langere termijn;
  • Het vergroten van de aantrekkingskracht als werkgever en stimuleren van het behoud van goede, gekwalificeerde medewerkers;
  • Het realiseren van een beheerste en duurzame (lange termijn) bedrijfsvoering;
  • Het stimuleren van risicobewustzijn en dus voorkomen dat medewerkers zouden kunnen worden gestimuleerd tot onzorgvuldig handelen;
  • Het bijdragen aan een duurzame organisatie en positief werkklimaat.

Privacy

Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren verwerken wij persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Hoe we dit doen staat beschreven in ons privacy statement, deze kunt u raadplegen via onze website: https://www.autotrust.nl/privacy-statement/.

Klachten

Autotrust streeft ernaar om de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over uw ervaring met Autotrust. Wij verzoeken u dan ook om ons zo spoedig mogelijk te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo spoedig mogelijk contact op. Autotrust Europe B.V. is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.013633. Onze volledige klachtenprocedure staat op onze website:  https://www.autotrust.nl/klachtenprocedure/